Kayıt İçin Gerekli Evraklar

  • 2 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Sağlık Raporu
  • Öğrenim Belgesi Fotokopisi (Diploma, Tasdikname, Öğrenci Belgesi)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi