ÖZEL DERSLER

Direksiyon Dersi Eğitimi:

Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde devam edilir.

Yeni Ehliyet Alacak Kursiyerlerin Direksiyon Eğitimi Ders Süreleri:

·M, A1, A2, A ( Bu sınıflarda ehliyet alınmak isteniyor ve 24 yaş doldurulmuş ise –bu durumda iki yıllık deneyim şartı aranmayacaktır) ve B1 sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa 12 saat direksiyon eğitimi alınması gerekmektedir,

·A sınıfı ( Yukarıdaki maddede ifade edilen durumun dışında kalan sürücü adayları için ) ehliyet için 6 saat direksiyon eğitimi alınması gerekmektedir,

·B sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa 14 saat direksiyon eğitimi alınması  gerekmektedir,

·D1 sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa7 saat direksiyon eğitimi alınması  gerekmektedir,

·D sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa 14 saat direksiyon eğitimi alınması  gerekmektedir,

·C1 sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa 10 saat direksiyon eğitimi alınması  gerekmektedir,

·C sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa 20 saat direksiyon eğitimi alınması  gerekmektedir,

·C1E, CE, BE, D1E, veya DE sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa 6 saat direksiyon eğitimi alınması  gerekmektedir,

·F sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa 12 saat direksiyon eğitimi alınması  gerekmektedir,

Direksiyon dersinde 1 ders saati 50 dakikadır. 50 dakikanın 40 dakikası ders işlenir, 10 dakikası sürücü adayının dinlenmesi için verilen süredir.